Prawo administracyjne

„Przeciwności, z którymi musimy się mierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”.

Nick Vujicic

Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania prawne i wsparcie od 40 lat

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi w zakresie prawa administracyjnego. Jeżeli w poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy.

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa administracyjnego:

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
  • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

+48 669 878 746

d.kwitlinski@kkadwokaci.pl
ul. Orla 1
87-800 Włocławek
Filia:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

+48 501 516 631

kancelaria_krezelewski@wp.pl
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń


ZADZWOŃ