Prawo gospodarcze

„Przeciwności, z którymi musimy się mierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”.

Nick Vujicic

Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania prawne i wsparcie od 40 lat

Sprawa gospodarcza rozumiana jest jako sprawa ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Można więc wywodzić, że prawo gospodarcze w szerokim znaczeniu zajmuje się sprawami o charakterze cywilnym, w których udział mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej.

Kancelaria adwokacka świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej obsługi prawnej:

  • zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie umów spółek handlowych
  • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc prawna przedsiębiorcom w bieżącej działalności, w tym sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja na etapie przedsądowym w sprawach gospodarczych, w tym w szczególności sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugodowe załatwienie sporów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

+48 669 878 746

d.kwitlinski@kkadwokaci.pl
ul. Orla 1
87-800 Włocławek
Filia:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

+48 501 516 631

kancelaria_krezelewski@wp.pl
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń


ZADZWOŃ