Prawo rodzinne

„Przeciwności, z którymi musimy się mierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem”.

Nick Vujicic

Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania prawne i wsparcie od 40 lat

Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono m.in. stosunki małżeńskie oraz między rodzicami a dziećmi. Określa ponadto zasady przysposobienia, kurateli oraz opieki nad małoletnimi, a także kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawy rodzinne to także takie kwestie, jak majątek małżeński (zwłaszcza jego podział po rozwodzie) czy ustalenie ojcostwa. Jeżeli na poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy. 

Lista przykładowych spraw z zakresu prawa rodzinnego:

  • sprawy o rozwody i separacje
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy o podział majątku wspólnego
  • sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
  • sprawy o rozstrzygnie istotnych spraw dziecka, w tym wyrażenie zgody na paszport dla dziecka
  • sprawy o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie
  • sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego
  • sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

+48 669 878 746

d.kwitlinski@kkadwokaci.pl
ul. Orla 1
87-800 Włocławek
Filia:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

+48 501 516 631

kancelaria_krezelewski@wp.pl
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń


ZADZWOŃ